Услуге штампе

НАПОМЕНА: Крајња цена се формира у динарској противвредности по средњем дневном курсу НБС на дан уплате!

УПАЉАЧИ И ХЕМИЈСКЕ ОЛОВКЕ (на клипсу)

Број отисака Број отисака Број отисака
Ком. 1 2 3
1-100 15 € 22 € 32 €
100-200 0,12 € 0,19 € 0,28 €
200-500 0,11 € 0,18 € 0,27 €
500-1000 0,10 € 0,17 € 0,25 €
1000-5000 0,09 € 0,16 € 0,23 €

ХЕМИЈСКЕ ОЛОВКЕ (на тело)

Број отисака Број отисака
Ком. 1 2
1-100 16 € 24 €
100-200 0,15 € 0,22 €
200-500 0,13 € 0,19 €
500-1000 0,12 € 0,18 €
1000-5000 0,09 € 0,16 €

РОКОВНИЦИ И САТОВИ

Отварање сита са припремом 8 €
Цена штампе по комаду 0,50 €

КАЛЕНДАРИ

Број отисака Број отисака Број отисака Број отисака
Ком. 1 2 3 4
1-100 25 € 40 € 50 € 60 €
100-200 0,22 € 0,35 € 0,40 € 0,50 €
200-500 0,18 € 0,30 € 0,33 € 0,40 €